Atık Yönetimi

MESA ETİKET; şirket operasyonlarının çevreye zararlarını minimum düzeye indirmek için, çevrenin ve doğal kaynakların gelecek nesiller için korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutmayı ilke olarak kabul etmiştir.

MESA ETİKET; insanlığa olan saygıyı her zaman ön planda tutmuş, insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerinden biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de çevre koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara uyarak çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Firmamızda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için atık yönetim sistemi uygulanmaktadır. Firmamızda oluşan atıklara ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için bir atık depolama alanı bulunmaktadır.

Fabrikamızda endüstriyel kaynaklı atık sular oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık sular oluşmaktadır. Evsel nitelikli atık sular Türkiye Çevre Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan sızdırmaz fosseptik çukurunda toplanmakta ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında belirli aralıklarla arıtma tesisine deşarj edilmektedir.

Çevre kirliliğinin önleme açısından firmamızda; kullanılan malzemeye bakılmaksızın üretim ve kullanım sonucu çıkan tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklar (kağıtlar, ambalaj malzemeleri, bitkisel ve madeni yağlar, kimyasallar, piller, akümülatörler, elektronik hurdalar, floresan ve cıva buharlı ampul hurdaları vb.) çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerine daha az atık gönderilmesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ayrı ayrı biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı olarak atık toplama lisanslı bertaraf yada geri dönüşümcü firmalara yapılan sözleşme kapsamında değerlendirilmek üzere gönderilmekte ve kayıtları da ayrıca tutulmaktadır.

Menu